Priser 2017/2018

Priser på heiskort

Her finner du en oversikt over sesongens priser på heiskort i Rena Alpin og Skisenter. Vi har fleksible løsninger som skulle passe for alle.
Alder
 4 timer
 Dagskort
 Kveldskort*
 Bamsebakken
 Sesongkort
 Opp til 5 år Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 
 6-7 år Kr 165,- kr 185,- kr 150,- Gratis Kr 1 060,- 
 8-15 år Kr 260,- kr 310,- kr 180,- kr 170,-  Kr 2 550,- 
 16 år og eldre Kr 290,- kr 340,- kr 200,- kr 190,-  Kr 2 815,- 
**Familie         Kr 7 150,- 
*Kveldskort gjelder kveldskjøring tirsdag og torsdag
**En familie defineres som 2 foresatte og 2 barn/ungdommer, eller 1 foresatt og 3 barn/ungd. 

Enkelttur og klippekort

 Alder

Enkelttur
10 klipp
 6-7 år kr 55,- kr 335,-
 8-15 år kr 65,- kr 400,-
 16 år og eldre kr 75,- kr 440,-

Heiskort flere dager - når kortet er aktivert, gjelder det i 4 - 7 fortløpende dager.

 Alder
4-dager 
 5-dager
 6-dager
 7 -dager
 Opp til 5 år Gratis Gratis Gratis Gratis
 6-7 år kr 510,- kr 570,- kr 620,- kr 670,-
 8-15 år kr 1 095,- kr 1 195,- kr 1 295,- kr 1 395,-
 16 år og eldre kr 1 150,- kr 1 250,- kr 1 350,- kr 1 450,-

Flerdagers kort gjelder sammenhengende dager, kan ikke fordeles på tilfeldige dager utover sesongen

Key Card er obligatorisk. Pris kr 70,-

Soldater i førstegangstjeneste: Ungdomspris på alle kort

Barn opp til 5 år: Gratis ved bruk av Key Card og hjelm, ifølge med voksen

Om du mangler skiutstyr, kan dette leies hos Rena Alpin og Skisenter. Vi har utstyr både til barn og voksne.
Vi leier ut følgende utstyr:

  Hel dag Halv dag
Alpinpakke komplett kr 225,- kr 175,-
Snowboard kr 225,- kr 175,-
Ski kr 170,- kr 110,-
Sko kr 55,- kr 55,-
Staver kr 35,- kr 35,-
Hjelm kr 35,- kr 35,-
Kjelke kr 55,- kr 55,-

I tillegg selger vi snøbriller

Følgende retningslinjer gjelder for Rena Alpin og Skisenter:

Key Card
Dersom du ikke har Key Card fra Skidata, må du kjøpe dette. Kortpris kommer i tillegg til heisprisen. Har du Key Card fra Skidata, kan dette elektroniske kortet lades opp på nytt og brukes i flere anlegg. Vi har ingen pant på Key Card.

Heiskort
Alle heiskort, unntatt klippekort er personlig og må ikke overdras til andre. Mistet kort erstattes ikke. Ved tap eller skade av sesongkort, kan nytt kort lades opp på nytt Key Card. Ved misbruk eller brudd på overnevnte retningslinjer, eller på de alpine løyperegler, kan heiskortet inndras.

Vær og føreforhold
Våre gjester må vært oppmerksom på at vær og føreforhold kan skifte fort i fjellet. Gjestene er selv ansvarlig for å vurdere forholdene ut i fra sine egne skiferdigheter, før kjøp av heiskort. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, ta kontakt med heisbua før du kjøper heiskort.

Refusjon
Det gis ingen refusjon eller erstatning på heiskort ved uforutsette hendelser som f.eks. ved driftstans, maskinfeil, strømbrudd eller ved dårlig vær, tåke, snø, ising e.l. Kunden må selv vurdere vær og føreforholdene ut i fra sine skiferdigheter.

Sikkerhet i bakken
Hos Rena alpin og skisenter gjelder regler for sikkerhet fra Alpinanleggenes Landsforening. Når du besøker oss er det ditt ansvar å følge disse reglene. All skikjøring utenfor merkede og preparerte nedfarter anses som offpiste og foregår på egen risiko. Under ser du de alpine skivettreglene.

God tur!

Skivettregler
Skivettregler