Vi holder åpent for ALLE på elevfridagen fredag 28 januar

Heisene og kafeteriaen holder åpent for ALLE på elevenes fridag. Åpningstider i heisene 09.00-15.30 ⛷,kafeteriaen 08.30-15.30.
Ha en flott dag i bakkene med venner og medelever.