Priser på heiskort 2017/2018

Her finner du en oversikt over sesongens priser på heiskort i Rena Alpin og Skisenter. Vi har fleksible løsninger som skulle passe for alle.

Alder
 4 timer
 Dagskort
 Kveldskort*
 Bamsebakken
 Sesongkort
 Opp til 5 år Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 
 6-7 år Kr 165,- kr 185,- kr 150,- Gratis Kr 1 060,- 
 8-15 år Kr 260,- kr 310,- kr 180,- kr 170,-  Kr 2 550,- 
 16 år og eldre Kr 290,- kr 340,- kr 200,- kr 190,-  Kr 2 815,- 
**Familie         Kr 7 150,- 
*Kveldskort gjelder kveldskjøring tirsdag og torsdag
**En familie defineres som 2 foresatte og 2 barn/ungdommer, eller 1 foresatt og 3 barn/ungd. 

Enkelttur og klippekort

 Alder

Enkelttur
10 klipp
 6-7 år kr 55,- kr 335,-
 8-15 år kr 65,- kr 400,-
 16 år og eldre kr 75,- kr 440,-

Heiskort flere dager - når kortet er aktivert, gjelder det i 4 - 7 fortløpende dager.

 Alder
4-dager 
 5-dager
 6-dager
 7 -dager
 Opp til 5 år Gratis Gratis Gratis Gratis
 6-7 år kr 510,- kr 570,- kr 620,- kr 670,-
 8-15 år kr 1 095,- kr 1 195,- kr 1 295,- kr 1 395,-
 16 år og eldre kr 1 150,- kr 1 250,- kr 1 350,- kr 1 450,-

Flerdagers kort gjelder sammenhengende dager, kan ikke fordeles på tilfeldige dager utover sesongen

Key Card er obligatorisk. Pris kr 70,-

Soldater i førstegangstjeneste: Ungdomspris på alle kort

Barn opp til 5 år: Gratis ved bruk av Key Card og hjelm, ifølge med voksen